Աշխատասիրությամբ Պ․Մ․Խաչատրյանի և Ա․Ա Ղազինյանի
Մ․Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ