Գալստեան Շնորհք (արքեպիսկոպոս)


  • No categories


  • No. tmb title autors year
    719 han_lib_IMG_6232.JPG

    Հայազգի սուրբեր

    Գալստեան Շնորհք (արքեպիսկոպոս)
    1997